Home

 

DIENSTENCENTRUM IN DE BIJZONDERE JEUGDZORG,

ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID

 

 

 

ONS AANBOD:

 

 

 • Residentiële begeleiding

 

 

 • Contextuele begeleiding

 

 

 • Permanente begeleiding, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag

 

 

 • Professionele begeleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen en jongeren het allerbelangrijkste zijn;
 • Wij plaatsen het kind en de jongere centraal;
 • Zijn/haar eigenheid en rechten zijn onze leidraad;
 • De kwaliteit van onze zorg en onze individuele aanpak vormen de kern van de tevredenheid van onze gebruikers.

 

 

Mariahuis vzw beschikt momenteel over 2 leefgroepen met specifieke,

methodische benaderingen.

 

 

 • richt zich naar jongeren tussen 0 en18 jaar met een problematische opvoedingssituatie;
 • wenst een zorg-op-maat te bieden uitgaande van de hulpvraag van het kind, de jongere, ouders, andere context of plaatsende instantie;
 • werkt deskundig en efficiënt samen zowel intern als extern aan duurzame oplossingen voor de toekomst;
 • biedt jongeren maximale ontplooiingskansen en ondersteuning aan op praktisch, emotioneel en relationeel vlak.

 

 

 

 • richt zich naar meisjes tussen 12 en 18 jaar uit zware problematische opvoedingssituaties;
 • wenst een systematisch en individueel hulpverleningstraject te ontwikkelen;
 • werkt doel- en fasegericht;
 • werkt op een gestructureerde manier optimaal samen met de jongere en haar context;
 • biedt nieuwe ontwikkelingskansen om te komen tot meer sociale integratie.