Samen verbindend op pad.

Organisatie in de jeugdhulp, erkend door de Vlaamse overheid.
Vzw Mariahuis is een kleinschalige residentiële setting binnen het hulpverleningslandschap waar jongeren een plek vinden om met hun gezin/netwerk door te groeien naar volgende stappen in hun leven.

Het Mariahuis heeft een rijke geschiedenis waar zorg en begeleiding van kinderen en jongeren altijd centraal hebben gestaan.

Familiaal en aanklampend zijn sleutelwoorden die zeker in de trajecten van jongeren terug te vinden zijn. Steeds op zoek naar antwoorden en oplossingen hoe moeilijk de puzzel ook lijkt.

Oprechte zorg en respect voor ieders eigenheid en identiteit.

Een persoonlijke aanpak en een begeleidingstraject op maat maken deel uit van ons aanbod.

Leefgroep Queeste

Alken

In leefgroep Queeste, bieden we residentiële opvang (verblijf) aan in combinatie met contextbegeleiding voor 12 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, meisjes en jongens, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omwille van een verontrustende opvoedingssituatie. Het zijn kinderen en jongeren wiens fysieke, psychische, morele of seksuele integriteit zodanig bedreigd wordt, dat niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en in het bijzonder (een tijdelijk) verblijf noodzakelijk is;

Sint-Jorisstraat 41
3570 Alken

Tel: 011 31 20 91
Fax: 011 59 74 83

Leefgroep E-quipe

Hoeselt

In leefgroep Equipe bieden we residentiële opvang (verblijf) aan in combinatie met contextbegeleiding voor 10 jongeren tussen 12 en 18 jaar, allen meisjes, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omwille van een verontrustende opvoedingssituatie. Het zijn meisjes wiens fysieke, psychische, morele of seksuele integriteit zodanig bedreigd wordt, dat niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en in het bijzonder (een tijdelijk) verblijf noodzakelijk is.

Dorpsstraat 56
3730 Hoeselt

Tel: 089 79 45 29
Fax: 089 75 34 45

We zijn altijd zoek naar stagiars die ‘hands on’  willen meedraaien in onze leefgroepen.
Neem contact met ons op en we bekijken samen als we een goede match zijn voor je.