Aanbod

Een persoonlijke aanpak en een begeleidingstraject op maat maken deel uit van ons aanbod.

Een continu proces van begeleiding en opvolging van de persoonlijke ontwikkeling en de vorming van de jongere, zijn gezin en netwerk zowel tijdens het verblijf in de groep als tijdens het verblijf binnen het ruimere netwerk. Dit om zo naadloos mogelijk hulp in te zetten die gewenst, overeengekomen en/ of noodzakelijk is. Deze trajectbegeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij de jeugdhulp.

Wat bieden we aan?

 • Iedere jongere, gezin en/ of context krijgt een eigen trajectbegeleid(st)er (TB)
 • We vertrekken vanuit de krachten van jongere, gezin en context
 • Wekelijks contact met de jongere
 • Wekelijks contact met het gezin en/ of de context
 • Gezins-/ contextmoment door samen in gesprek te gaan of een activiteit te doen
 • Naast je trajectbegeleid(st)er (TB) zal er ook een coach je traject begeleiden

Leefgroep Queeste en Equipe

Iedere begeleiding binnen verblijf en trajectbegeleiding heeft een TB naast zich lopen.

Binnen het verblijf richten we ons op jongeren en hun gezin en/ of context die ondersteuning nodig hebben, waardoor het voor de jongere aangewezen is om tijdelijk op een alternatieve en veilige plek te wonen. De begeleiding in het Mariahuis is tijdelijk; “zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig is.”

Wat bieden we aan?

 • Continue begeleiding aanwezig
 • We werken in een team samen
 • Iedere jongere heeft zijn eigen kamer
 • Iedere jongere krijgt een trajectbegeleid(st)er (TB)
 • Ouders en/ of context zijn belangrijke partners, zij worden betrokken in het traject
 • in de groep gelden groepsregels met daarnaast individuele afspraken

Leefgroep Queeste

In de Queeste begeleiden we 12 jongeren tussen 12 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar) residentieel.

Leefgroep Equipe

In Equipe begeleiden we 10 meisjes tussen 12 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar) residentieel.

We zorgen ervoor dat jongeren die alleen gaan wonen voldoende zelfstandig worden en brengen hen vaardigheden bij die ze nodig hebben om alleen te gaan wonen.

Wat bieden we aan?

 • Het aanleren van basisvaardigheden (koken, wassen, strijken, …) in de leefgroep
 • De mogelijkheid om studiobegeleiding te vragen
 • Naast je TB krijg je extra ondersteuning door de vertrektrain(st)er (VT)
 • Je krijgt begeleiding in het financiële, administratieve en in de praktische taken (onderhoud woning, koken, …)
 • We zoeken samen met je naar een gepaste woning
 • Ouders en/ of context zijn belangrijke partners, zij worden betrokken in het traject

Leefgroep Queeste

In de Queeste kunnen jongeren van 16,5 jaar starten in de vertrektraining. We hebben 1 studio voor jongeren vanaf 17,5 jaar.

Leefgroep Equipe

In Equipe kunnen jongeren van 16,5 jaar starten in de vertrektraining. We hebben 2 studio’s voor de jongeren vanaf 17,5 jaar.

Eens een jongere de stap heeft gezet om alleen te gaan wonen en een eigen plekje heeft gevonden, kunnen er nog heel wat uitdagingen op zijn of haar pad komen. Wij willen graag langs de jongeren blijven staan om samen een antwoord te bieden op deze uitdagingen, dit kan tot de 25ste verjaardag van de jongere.

Wat bieden we aan?

 • Wekelijks spreekt de CBAW-begeleid(st)er met je af
 • Samen stellen jullie doelstellingen op waar je rond gaat werken
 • De begeleid(st)er zal je ondersteunen in de verschillende uitdagingen die je wil aangaan en/ of je pad kruisen
 • Vanaf 18 jaar heeft de jongere de keuze om gezin en/ of context verder te blijven betrekken

Binnen de organisatie hebben we 3 CBAW-plaatsen.